Film met nabespreking: Defiant Lives


GRIP in samenwerking met tspelopdewagen

donderdag 9 december 2021
19u30 - 22u15 (deuren open vanaf 19u)
Langestraat 108 - Brugge

Meer informatie: Mensen met een handicap voeren een strijd om ten volle deel te nemen aan de maatschappij. In het kader van de internationale dag van de rechten van personen met een handicap, op 3 december, vertoont GRIP (gelijke Rechten voor ieder persoon met een handicap) dit najaar de film ‘Defiant Lives’ (Uitdagende Levens) op verschillende locaties. Aansluitend op de film volgt een nabespreking over de huidige situatie van personen met een handicap in ons land en wordt stil gestaan bij de vraag welke rol actievoering in het hier en nu kan betekenen.


Defiant Lives is een film uit 2016 en vertelt het verhaal van de beweging die sinds de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië strijdt voor gelijke rechten voor personen met een handicap. Na steeds opgesloten te zijn geweest in grootschalige instellingen, traden daar indertijd personen met een handicap uit de schaduw om te streven naar een volwaardige deelname aan de samenleving met zelfbeschikking, ver weg van afhankelijkheid, vooroordelen en betutteling. De film toont dit aan de hand van zelden geziene archiefbeelden en exclusieve interviews met mensen die vroeger zelf mee op de barricaden stonden.


Praktisch

Deelnemen aan de filmvoorstelling is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dit kan via: sofie@tspelopdewagen.be
Graag vermelden of je met een rolstoel komt/andere toegankelijkheidsnoden hebt. Zo kunnen we daarmee rekening houden.

Het programma bestaat uit een intro van 15 minuten, de filmvoorstelling van 90 minuten, een drankje, en een nabespreking van 40/45 minuten. De voorstelling gaat door met de op dat moment (op de locatie) geldende coronamaatregelen.

We starten om 19u30, Onthaal vanaf 19u.
Locatie: Langestraat 108 - Brugge